saljjobb.se

Sollefteå Kommun

Varje dag arbetar medarbetare inom Sollefteå kommun med att rädda liv, utbilda den yngre generationen, hjälpa de äldre och de svaga i samhället, hålla våra gator rena och fina, göra så att parkerna blommar, få turister att upptäcka vårt land, se till att du kan cykla på ett enkelt sätt och massor därtill. Varje dag gör vi skillnad.

Sveriges viktigaste jobb

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärdssektorn, det vill säga skattefinansierade yrken inom landsting och kommun. Inom kommunerna och landstingen har vi de mest engagerade och motiverade medarbetarna. Vi är den yrkessektor som är mest jämställd, och även den yrkessektor där medarbetarna känner sig tryggast.

Våra medarbetare är samhällsbyggare och detta är vi stolta över. Mellan 2010 och 2019 kommer vi inom kommunerna och landstingen i Sverige behöva rekrytera 420 000 nya medarbetare med kompetens inom bland annat sjukvård, skola och socialtjänst.

Är du en av dem?

Bransch

Vård & Omsorg med Boende

Anställda

2000+

Huvudkontor

Sollefteå

Webbplats

language

Vad säger våra medarbetare?

Mattias Axelsson

Ekonomichef

Hanna Vörman

Byggnadsinspektör

Per-Erik Bodin

Fritidskonsulent

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Jag är enhetschef för budget- och ekonomistyrning. Vår enhet består av sex ekonomer. I arbetsuppgifterna ingår budget, budgetuppföljning, bokslut och räkenskapssammandrag. Tillsammans med de övriga på enheten arbetar jag  med utveckling och effektivisering av kommunens ekonomiadministration.

Vad är det roligaste?

Problemlösning från stort till smått. Att tillsammans med övriga ekonomer hitta lösningar och arbetssätt som förenklar och effektiviserar arbetet. Samt skapa förståelse vad gäller ekonomiska frågor för våra chefer och politiker i kommunen.

Vad är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att fånga upp alla påverkansfaktorer i vårt budgetarbete och kunna göra det till ett begripligt beslutsunderlag för våra beslutsfattare. Detta är viktigt för att kunna skapa en långsiktig planering och styrning.

 

 

 

 

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar som byggnadsinspektör på kommunens miljö- och byggenhet. Vi är en bred enhet som hanterar de flesta ärenden som rör samhället och dess innevånare, allt från miljö- och livsmedel till bygglov.

Vi jobbar tillsammans som ett team även om mina huvuduppgifter främst rör plan- och bygglagen.

Vad är det roligaste?

Variationen i jobbet, den ena dagen är sällan den andre lik. Jag hanterar allt från nybyggnation av fritidshus till enklare anmälningsärenden enligt de nya Attefalls reglerna.

Vad är den största utmaningen?

Att hjälpa kunderna rätt genom den lagstiftning som finns, och förklara varför.

 

 

 

 

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Jag är fritidskonsulent på funktionsstöd.

Det innebär att jag ordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Jag hjälper även till med att ordna kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning.

Vad är det roligaste?

Att träffa glada och trevliga människor. Ordna aktiviteter så alla blir nöjda att få göra saker på sin fritid.

Vad är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att hitta nya aktiviteter så att medborgarna får göra spännande och inspirerande saker på sin fritid.

Jag får även jobba på att motivera medborgarna att det är nyttigt med motion och rörelse.

 

 

 

 

Missa inga jobb från Sollefteå Kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor